Rear Shock Factory

Model > 979-01-080

  • Fox Float X2 Factory Rear Shock Standard, 9.5 X 3, H/lsc, H/lsr, Kashima Coat
  • Genuine Fox Float X2 Rear Factory Shock 9.5 X 3 979-01-080 See Desc
  • Fox Float X2 Factory Rear Shock Standard, 9.5 X 3, H/lsc, H/lsr, Kashima Coat
  • Fox Float X2 Factory Rear Shock Standard, 9.5 X 3, H/lsc, H/lsr, Kashima Coat