Rear Shock Factory

Stroke Length > 2.0 In

  • Fox Float Factory Dps Evol Sv 7.875 X 2.0 (200 X 51mm) Rear Shock Ibis Mojo 3
  • New Fox Float Factory Kashima Dps Evol Lv 7.875 X 2.0 (200 X 51mm) Rear Shock